Info om Vrengen og Vrensundet kommerpå plass innen 1. juni.