Nøtterøy er en av Vestfolds to øykommuner. Kommunen er blant de minste arealmessig i Vestfold, men takket være at Nøtterøy har blitt skjenket en så skjønn natur, er den vakre skjærgården her blant de mest spennende og populære på Østlandet.

 

Kystsonen er en vesentlig del av Nøtterøys landskap. Kommunen består utelukkende av øyer hvor folk fra gammelt av har vært vant til å ferdes i båt, og hvor fiske, rederivirksomhet og sjøfart har vært viktige næringsveier. Det kan spores i friluftsinteressene til sjøs, og sommerstid er nok skjærgården det mest populære utfartsmålet for feriegjester og fastboende. Alt på 1600-tallet brukte en Nøtterøy-bonde ankeret som bumerke. Ankeret var derfor et naturlig motiv til kommunevåpenet.

 
 

Det er omkring 175 øyer, holmer og skjær som danner Nøtterøy-skjærgården. Hovedøya Nøtterøy og Foynland har broforbindelse og størst bosetting, men også Veierland, Bjerkø, Søndre og Nordre Arø samt Hvalø har fast bosetting. Allerede i dag er Nøtterøy en av de tettest befolkede kommunene i fylket med 350 innbyggere per km².

 
 

Variasjonen i naturtyper og turmuligheter er stor. Alle kan derfor finne sitt favorittområde, enten det er på hovedøya eller i skjærgården. Nøtterøy ligger i et område med spesielt gode klimatiske forhold. Dette fører til stort biologisk mangfold, med en rekke varmekjære planter og dyr. Naturen er imidlertid sårbar for slitasje ved intensiv bruk. Med litt omtanke vil også fremtidige generasjoner kunne oppleve denne naturrikdommen.


På hovedøya er det fine turløyper i store skogsområder. Et par kyststistrekninger er det verdt å få med seg på hovedøya.
Kyststien fra Hella til Vrengen bru. Turen starter på friluftsområdet Hella og følger Vestfjorden sørover til Vrengen bru. Noen steder går stien i vannkanten, mens man andre steder kommer høyt opp med vide utsyn vestover. Strekningens lengde er ca. 9,5 km. Den største severdigheten er jernaldergravfeltet på Hella, som også er et flott område for bading og rekreasjon. Ved Ørastranda er det en gapahuk for rasting. Turen er svært variert og gir et fint innblikk i Nøtterøynaturen.


Kyststien fra Stranda til Årøysund. Turen starter ved badeplassen Stranda og går nordover langs det idylliske Årøsundet. Strekningens lengde er ca. 4 km. Den største severdigheten er bygnings- og strandmiljøet i Årøsund, med hus og brygger fra seilskutetiden.


Skjærgården i øst har nasjonal verdi som et vakkert og egenartet natur- og kulturlandskap. Den ble derfor vernet etter naturvernloven som Ormø-Færder landskapsvernområde. Vernet begrenser aktiviteter som kan forandre landskapet vesentlig, men vanlig friluftsliv er tillatt som før.
Ormø-Færder landskapsvernområde er en del av Færder Nasjonalpark

 
 

Hva er Middelborg?

Det flotte og spesielle navnet Middelborg, setter ofte fantasien i sving når dette navnet leses av en som ikke er så lokalkjent på Nøtterøy. Middelborg er et sted like sør for Årøysund og nord for Stranda på Nøtterøy. Stedet hører til grunnkretsen Årøysund og delområdet Torød. Middelborg ligger midtveis mellom Nordre- og Søndre Årøy og karakteriseres av en rekke eneboliger som ligger langs sjøen, med tilhørende brygger. En blindvei sørover langs sjøen, Middelborgveien, skiller bryggene og boligeiendommene på stedet.

 
Middelborg, sommeren 1966. Foto: Widerø

Middelborg, sommeren 1966. Foto: Widerø

 

Middelborg kan sies å være en del av det større tettstedet Årøysund, men formelt finnes det et klart navneskille mellom Årøysund og Middelborg. Denne grensen kan sies å gå ved Tollstasjonen i Årøysund. Sør for denne ligger Middelborg.

Kilde: Wikipedia